TÁMOP 3.2.2

Jó gyakorlatok - egészségnevelési program

A pályázatról

1. “Egészségesen élni” (kompetencialapú, komplex program általános iskolában)

 1. egyéni készségek fejlesztése
 2. egészséget támogató környezet kialakítása
 3. helyi közösségi erőforrások mobilizálása

2. A Jó gyakorlat tulajdonosa:VKI Mezőszél Utcai Iskola 7623 Pécs, Mezőszél utca 1.

  Odrobina Zoltán igazgató  (VKI Mezőszél Utcai Általános iskola odrobina@varoskozponti.hu , 06-72-512-475)

  3. A megvalósítás helyszíne:

  Dél-Dunántúl
  Pécs
  7623 Pécs, Mezőszél utca 1.
  VKI Mezőszél Utcai Iskola

  4. Alkalmazási területe

  Kompetenciák: anyanyelvi (kommunikáció)

  1. matematikai
  2. természettudományos
  3. problémamegoldó
  4. szociális (együttműködés, tolerancia, kezdeményezőkészség)
  5. digitális
  6. esztétikai-művészeti
  7. hatékony tanulás

  Az alkalmazási területek: általános iskola, 6-14 -ig

  A program célja:

  J. Piaget : „ a személyes cselekvési sémák gondolkodási műveletekké válnak”.

  • az egészséghez szükséges tudás és készségek megszerzése
  • a cselekvésen alapuló egészségtudatos magatartás kialakítása
  • egészség- kockázati tényezők befolyásolása megelőzéssel
  • a helyi közösség erősítése az egészség, mint „érték és eszköz” érdekében – az egészég iránti felelősség, az egészséges életvitel megalapozása

  Tanulóközpontú/gyermekközpontú tanulásszervezés és foglalkozások:

  Témanap (forgatókönyv, eszköz- és erőforrásigény, szervezés, tapasztalatok)

  Célcsoport: osztályoknak, napközis csoportoknak, évfolyamoknak ajánljuk

  Hasznosíthatóság: kiválóan alkalmas az információ- gyűjtésre, mérlegelésre, adott témában

  való elmélyülésre, kreativitásra, a kooperatív tanulási technikák alkalmazására, a tolerancia és az  együttműködés megtapasztalására

  • Zöldség-gyümölcs
  • Egészséges táplálkozás
  • Másképp főzni
  • A gerinc egészségéért
  • A mozgás öröme (családi program)
  • Sportnap
  • Felkészülés a felnőtt életre

  Témahét (forgatókönyv, eszköz- és erőforrásigény, szervezés, tapasztalatok)

  Célcsoport: napközis csoportok, felső tagozat vagy minden tanuló számára ajánljuk

  Hasznosíthatóság: kiemelten alkalmas a diákoknak egymás megismerésére, a közös élményszerzésre, az együttgondolkodásra

  kitűnő lehetőség a szülők, nagyszülők, testvérek bevonására

  életmód és szemlélet-formálási lehetőség saját élményen keresztül

  • Művészet – Sport – Egészség
  • Mozduljunk

  Projekt (forgatókönyv, eszköz- és erőforrásigény, szervezés, tapasztalatok

  Célcsoport: az életkori sajátosságok figyelembe vételével minden tanuló

  Hasznosíthatóság: probléma felvetés, körvonalazás, az aktuális helyzet felmérése, a kutatás, cselekvés

  A tanulók mérhetik, érzékelhetik a változást a közös munka eredménye, produktuma kiindulópontja, indítója lehet a következő projektnek

  • Energiaegyensúly (életmód: táplálkozás – mozgás)

  Kortárs oktatócsoport (szervezés, felkészítés, működtetés, tapasztalatok)

  Célcsoport: 7 – 8. évfolyamos érdeklődő diákokkal ajánljuk megalakítani a csoportot, akik szívesen foglalkoznak társaikkal és a kisebbekkel

  Hasznosíthatóság: kiválóan alkalmas személyiségfejlesztésre, az együttműködés, a problémamegoldás, a kommunikáció és a tolerancia fejlesztésére

  • Szelektív hulladékgyűjtés témában
  • Egészséges táplálkozás témában

  A fejlesztés lépései:

  • osztályfőnöki órák témái
  • ételkóstolók
  • témanapok
  • iskolai Egészségkép elkészítése (teljes körű méréssel)
  • Egészségterv
  • belső továbbképzés
  • visszacsatolás az egészségképhez
  • témahét
  • Intézményi Egészségstratégia kidolgozása
  • intézményi stratégia és a programok megvalósítása

  Újszerűsége:

  Az összegyűlt tapasztalatok, az egymás mellett futó programok, kezdeményezések összerendezése, rendszerbe foglalása (Egészségstratégia).

  A tantestületben a szervezeti kultúra fejlesztésének kiváló lehetősége a közös gondolkodás, szervezés, a közös élmény és a mérésekkel visszaigazolható változás.

  Értékelés:

  1. A programokban résztvevők száma, véleménye.
  2. A mérhető mutatók változása.
  3. Az emberi kapcsolatok változása

  7. Referenciák:

  1. Dán-magyar környezeti nevelési együttműködés (OM, KVM, Fővárosi Önk.)
  2. Young Minds program (Universiti College of  Copenhagen, WHO Európai Regionális Központ)
  3. Shape Up Europa program (Egészséges Városokért Alapítvány)
  4. IDEFICS program (PTE Gyermekklinika)
  5. Öko-Iskola (OFI, OM, KvVM)
  6. „Hozd a formád Magyarország” (Egészséges Városok Szövetsége)

  8. Humán-erőforrás igény:

  Tapasztalataink szerint a téma iránt elkötelezett pedagógusokból munkacsoport működése a leghatékonyabb.

  A munkacsoport mellett

  • az osztályfőnökök
  • a diákönkormányzat segítő tanára
  • a napközis nevelők
  • a szakértőként bevonható szülők
  • a szervezéshez segítőként megnyerhető szülők

  Eszközigény: az egyes programoknál megtalálhatók

   

  10. Költségek:

  11. Átvételi feltételek költségvetése:

  12. A döntésre felhatalmazott személy: