comenius 2009-2011

21st Century Learners - Visions of our future

A pályázatról

A pályázati programunkban öt ország iskolái vettek részt:

  • Anglia (St. John’s School and Community College, Marlborough)
  • Németország (Offene Schule Waldau, Kassel)
  • Csehország (Zakladni skola, Praha 2, Londynska 34, Prága)
  • Belgium (Sint-Paulusinstituut Herzele, Herzele) és
  • Magyarország (VKI Mezőszél, Pécs)

Pályázatunk fő célkitűzése diákjaink készségeinek és képességeinek fejlesztése annak érdekében, hogy képesek legyenek eredményesen élni és dolgozni a jövő társadalmában. Öt fő készségre koncentráltunk a két év során: tanulni tanulás, állampolgárság, információkezelés, szituációk kezelése és az emberekhez való viszony.

Közös projektünk alatt diákjainknak számos alkalmat teremtettünk, hogy megismerjék a partneriskolák tanulóinak gondolkodását, tapasztalatait, élményeit, problémáit.

A projekt első évében az egyéni tanulási utakat vizsgáltuk tanulóink mindennapjainak tükrében. A különféle prezentációkat két diákkonferencián- Herzelében és Marlboroughban – volt lehetőség bemutatni.

„Milyen tinédzsernek lenni a 21. században?” volt az első projekttermékünk címe. Formai megkötések nem voltak, mindenki választhatott olyan formát, amit akart. A mi iskolánkban elsősorban Power Point prezentációkat készítettek a gyerekek, illetve az egyik osztályban rövid filmeket készítettek a diákok.

A második projekttermék témája: „Értékek, melyeket meg akarunk őrizni” Ezen belül arra voltunk kíváncsiak, hogyan látják diákjaink a jövőt. A projekt formájában most előre megállapodtunk: újság, melynek keltezése 2020. május 26.

A projekt második évének fő témája „Jövőnk közös építése” volt. Így a következő feladatunk annak bemutatása volt, hogy mit teszünk a környezetünkért, mit teszünk a jövőért. Ezen kívül a partneriskolák bemutattak egy-egy problémát, amire a többi iskolától vártak megoldást. (Pécs projekttalálkozó)

A megoldási javaslatokat a prágai projekttalálkozón ismerhettük meg. A tanulók videókat készítettek és minden problémára készült egy-egy poszter is. A bemutatott megoldások lehetővé tették, hogy feltárjuk a hasonlóságokat és különbségeket a tanulók kultúrájában és életében kereszttantervi témákon keresztül.

Végül tapasztalatainkat és élményeinket egy dalban fogalmaztuk meg, amihez szerkesztettünk egy videó filmet is. A videón a partneriskolák környékén található nevezetes helyeket láthatjuk. A dal refrénjeit a kasseli projekttalálkozón rögzítettük. link a fotó galériába: Comenius Kassel

Projektünk kiemelkedő eredménye volt egymás kultúrájának megismerése. A projekt minden eleme ezt támogatta, de legjobban a diákok lehetősége, hogy családoknál lakhattak. Ezen kívül Gentben (Belgium), Prágában és Pécsett- ami Európa Kulturális Fővárosa volt 2010-ben- a diákok és tanárok városismereti vetélkedőkön gazdagíthatták tudásukat.

A két év során diákjainknak és tanárainknak sok lehetősége adódott megismerni és megérteni egymást, egymás kultúráját.

A találkozók, a projekttermékek elkészítése, a termékek prezentálása, a beszámolók a projekttalálkozókról mind segítették a különböző nemzetek képviselőit, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz.

Az együttműködés hasonló korú gyerekekkel növelte a motivációt az idegennyelvek tanulása és a külföldi országok iránt.

A tanárok megtapasztalhatták, milyen együttműködni és projektben dolgozni más ország iskoláival és ezáltal fejlődhettek is, mint projekt menedzserek.

A tanárok részt vehettek óralátogatásokon, ahol sok új tapasztalatot szerezhettek, melyeket a jövőben alkalmazhatnak.