TÁMOP 3.1.7

ÖKO-Iskola Intézményi önfejlesztés a gyakorlatban

A pályázatról

TÁMOGATÓI OKIRAT

Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2011.06.22-én meghirdetett „Referencia- intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészitése” című pályázatot (továbbiakban: Pályázat), a Közreműködő Szervezet elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A támogatás tárgya a „ÖKO-Iskola Intézményi önfejlesztés a gyakorlatban” című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben , rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Pályázatot benyujtó (VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY) 4 000 000 Ft, azaz négymillió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a Pályázatban meghatározott projekt végrahajtására fordítani.

Kísérő dokumentáció