oktatás, képzés, sport

Pályázatok

Erasmus+

Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja. Az Erasmus+ program keretében a köznevelési-, illetve a köznevelés terén aktív intézmények szakmai fejlesztési céljaik elérése érdekében mobilitási (KA1) és partnerségi (KA2) projektek megvalósításához kérhetnek támogatást. Ezek a projektek tulajdonképpen intézményi tanulási formák, melyekben számos tanulási alkalom azonosítható.

A mobilitási pályázatokban a külföldi mobilitás a projekt fő eleme, a legfontosabb tanulási alkalom, s az összes többi projekttevékenység ennek előkészítését, illetve az ennek során szerzett tapasztalatok hasznosítását és terjesztését szolgálja. A partnerségi projektekben a partnerek együttműködésén, a projektmunkán van a hangsúly, a külföldi mobilitás ennek az együttműködésnek a támogatását szolgálja.

határtlanul

A Határtalanul Program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul a nemzeti összetartozás operatív programja.

A program keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról. További információk a hatartalanul.net oldalon.

Comenius

A Comenius akció az oktatás első, érettségiig terjedő szakaszára összpontosít. Az óvodáktól a középiskolákig minden közoktatási intézménynek nyújt pályázati lehetőségeket. A Comenius akció célja, hogy hozzájáruljon a közoktatás minőségének fejlődéséhez, erősítse annak európai dimenzióját, illetve segítse a nyelvtanulást.

TÁMOP

Társadalmi Megújulás Operatív Program (rövidítve TÁMOP) Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretein belül jött létre 2007-ben, és A társadalom megújulása prioritásának megvalósítását szolgálja az európai uniós jogszabályokkal és rendeletekkel összhangban. A program 6 éven keresztül futott, vagyis 2013-ig tartott.

Támop 3.1.4.

TÁMOP-3.1.4-08/2  Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben

Támop 3.2.2.

Jó gyakorlatok – egészségnevelési program

Támop 3.1.7.

A támogatás tárgya a „ÖKO-Iskola Intézményi önfejlesztés a gyakorlatban” című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben , rögzített projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

EFOP

A Széchenyi 2020 program 10 operatív programja közé tartozik az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP). Az operatív programok keretében Magyarország a 2014-2020 közötti időszakban európai uniós források segítségével olyan fejlesztéseket hajt végre, amelyek előmozdítják az ország gazdasági-társadalmi kohézióját és versenyképességét. Az EFOP ehhez a humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával járul hozzá, amelyre mintegy 981 milliárd forint áll rendelkezésére.

EFOP 3.1.5.

A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása

ÖKOISKOLA

„Lépj!” ökoiskola program pályázat 2017/18
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012-ben fogadta el az Ökováros-Ökorégió Programot a város közép- és hosszú távú fejlesztési stratégiáját, mely a társadalmi-, gazdasági-, ökológiai fenntarthatóság elvei szerint fogalmazódott meg.  
E tanévben második alkalommal sikerült nyertes pályázatot beadnunk.