leendő elsős szülőknek

Általános iskolai beíratás

A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet alapján a személyes beiratkozás napjai: 2024. április 18–19. (csütörtök és péntek).

Időpontok:
2024. április 18. 7:30 – 18:00
2024. április 19. 7:00 – 15:00

A szülő/törvényes képviselő személyes megjelenése a beiratkozás folyamata során kötelező.

Felhívom figyelmüket, hogy a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) és (7) bekezdései értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat,
  • az óvodai igazolást az iskolai beiratkozáshoz.
  • az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.

Továbbá felhívjuk szíves figyelmüket az Nkt. 72. § (1a) bekezdésében foglaltakra:
„A szülő kötelezettsége, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel óvodai vagy tanulói jogviszonyban álló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi intézkedésekről
a) a beiratkozással egyidejűleg, vagy
b) a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul
tájékoztassa a nevelési-oktatási intézményt, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál.”
Azon tanulók esetében, akikkel az intézmény tanulói jogviszonyt létesít, kérjük a szülő nyilatkozatát.

A dokumentumokat az iskola csak bemutatás alapján ellenőrizheti, azokról másolatot nem készíthet, és nem tárolhat.

Az adatok ONLINE módon történő beküldési lehetősége

2024. március 27-én (szerdán) megnyílik a beiratkozás szülői felülete (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége lesz, hogy előzetesen beküldjék gyermekük adatait a választott általános iskolába. Így az online előzetes jelentkezés hatására a személyes megjelenéskor rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

Az adatok online módon történő beküldési lehetőségének ideje:

2024. március 27. 0:00 – 2024. április 19. 12:00

Kréta szülői felület a beiratkozáshoz: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Online beiratkozás a KRÉTA e-napló felületén:

Szülői tájékoztató – Kréta elektronikus ügyintézés
Általános iskolai beiskolázás – felhasználói útmutató

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

Üdvözlettel: Iskolavezetés