TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben

A pályázatról

TISZTELT SZÜLŐK, PARTNEREINK!

Iskolánk az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett TÁMOP 3.1.4 pályázat egyik nyertese lett.
A pályázat részleteiről az alábbi menüpontokból tájékozódhatnak.

A PROGRAM LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMAI A LAP ALJÁN TALÁLHATÓK!

TÁMOP-3.1.4-08/2  Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében Pécs város Önkormányzata 8 intézményével (Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 1. sz. Általános Iskola , Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 2. sz. Általános Iskola ; Hajnóczy József Középiskolai Kollégium Türr István Úti Intézményegysége ; Mecsekaljai Iskola Bánki Donát Utcai Általános Iskolája ; Nyugati Városrészi Óvoda ; Városközponti Iskola Belvárosi Óvodája ; Simonyi Károly Szakközépiskola ; Városközponti Iskola Mezőszél Utcai Általános Iskolája )sikeresen pályázott a „ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázatra.

A fenntartó által benyújtott TÁMOP 3.1.4. pályázatban iskolánk  19 255 655 millió Ft-t támogatást nyert, melynek nagyobb részét a 2009/2010. tanévben pedagógusok továbbképzésére, új oktatási programok kidolgozására és megvalósítására fordíthatunk, illetve korszerű oktatástechnikai eszközöket vásárolhatunk.

A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

A TÁMOP-3.1.4./08/2.  ”Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázat részletes bemutatása:

A pályázat céljai:

 • a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a közoktatási intézmények minél szélesebb körében
 • a pályázó intézményekben szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása (oktatási integráció, befogadó pedagógiai kultúra támogatása, egyéni fejlesztési tervek, lemorzsolódás csökkentése, differenciálás);
 • a digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása IKT eszközökkel támogatott tanórák módszertani támogatása

A pályázat főbb tevékenységei:

a) A kompetencia alapú oktatás implementációja

 • legalább egy tanulócsoportban, a „Szövegértés-szövegalkotás” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása
 • legalább egy tanulócsoportban, a „Matematika” kulcskompetencia területen tanévet átfogóan, teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása
 • legalább egy tanulócsoportban, további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása;
 • Tantárgytömbösített oktatás
 • műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: legalább egy műveltségterületen
 • modern pedagógiai módszertan alkalmazása
 1. Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként
 2. Legalább egy témahét megszervezése tanévenként
 3. Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése
 4. Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése.
 5. A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése

b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása

(szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása)

 • A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igényű gyerekek, integrálását elősegítő programok
 • A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni         tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása.
 • A közoktatási intézmények pedagógusainak felkészítése ezen feladatok  megvalósítására, illetve szaktanácsadói támogatás igénybevétele.

c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi

innováció megvalósítása

 • Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja (“jó gyakorlatok átvétele”).
 • Intézmények közötti szakmai együttműködések, referencia intézményekkel való együttműködés kialakítása, tapasztalatcsere megvalósítása.
 • Az intézmény saját innovációjának megvalósítása, amely a helyi igényekhez igazodva, egyéni fejlesztésre, a nevelés, oktatás eredményességének fokozására, az esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozására, azok gyakorlati megvalósítására vállalkozik.

A pályázat megvalósításában résztvevő pedagógusok:

Odrobina Zoltán tantárgytömbösítés Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása
Horváth László Szövegértés-szövegalkotás kompetencia területen             
Bán Emőke Szövegértés-szövegalkotás kompetencia területen         
Cselikné Juhász Ildikó Szövegértés-szövegalkotás kompetencia területentantárgytömbösítés
Iflinger Judit Matematika-logikai kompetencia
Jutasi Szilvia Matematika-logikai kompetencia
Vörös Kriszta Szociális-életviteli kompetencia
Hergertné Pongrácz Adrienn Idegen nyelvi kompetencia , német
Bálint Klára   3 hetes projekt

 

A pályázat megvalósításában résztvevő tanulócsoportok:

Szövegértés-szövegalkotás 6. a
Szövegértés-szövegalkotás 3. b
Szövegértés-szövegalkotás 6. b
Matematika 6. b
Matematika 4. b
Szociális-életviteli kompetencia 1. a
Idegen nyelv , német 6. ab
Tantárgytömbösített oktatás 6. b
3 hetes projekt egész iskola
Témahét: erdei iskola 6. a
Moduláris oktatási program: Egészséges életmód 1. a
Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatásaTörténelem- honismeret-népismeret 6. b

Letölthető dokumentumok

A PROJEKT MUNKATERVE

TOVÁBBKÉPZÉSI TERV

TANULÁS A FENNTARTHATÓSÁGÉRT – 3 HETES PROJEKTSOROZAT TEMATIKÁJA

TÉMAHÉT- ERDEI ISKOLA PROGRAM– 6. A OSZTÁLY- BESZÁMOLÓ

TANTÁRGYTÖMBÖS TANMENET – NÉMET NYELV- 6. ÉVFOLYAM

“ÉN ÉS A MÁSIK”- MODULVÁZLAT- SZOCKOMP

NAPKÖZIS FOGLALKOZÁSI TERV – SZOCKOMP 1. ÉVFOLYAM

AZ “EGYÜTT JOBB” – MODUL MEGVALÓSÍTÁSA 1. OSZTÁLYBAN (KÉPEK)

MATEMATIKAI KOMPETENCIA ÓRÁK 4. OSZTÁLY (képek)

TANMENET 4. OSZTÁLY MATEMATIKAI KOMPETENCIÁK

TANMENET 6. OSZTÁLY MATEMATIKAI KOMPETENCIÁK

HÉTSZÍNVIRÁG KOMPETENCIAFEJLESZTÉS MAGYAR 3. OSZTÁLY

MAGYAR  NYELV ÉS IRODALOM 6. OSZTÁLY KOMPETENCIA TANTERV

MAGYAR  NYELV ÉS IRODALOM 6. OSZTÁLY KOMPETENCIA TANMENET IRODALOM

MAGYAR  NYELV ÉS IRODALOM 6. OSZTÁLY KOMPETENCIA TANMENET NYELVTAN

KÉPEK A TANTÁRGYTÖMBÖS NÉMET ÓRÁKRÓL( 6. ÉVFOLYAM) képek

KÉPEK A HUMÁN TÖMB MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL képek

TÚRA A JAKABHEGYI TANÖSVÉNYEN képek

EMBER ÉS TÁRSADALOM 6. ÉVFOLYAM -TANTERV ÉS TANMENET

(MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA) 

 

ÖTTORONY-HONISMERETI OLVASMÁNYOK GYŰJTEMÉNYE

(6. ÉVFOLYAM) 

BUDAI FRISS – A HUMÁN TANTÁRGYTÖMB KÉPEI képek

A FENNTARTHATÓSÁGI ÉVEK SZAKMAI ANYAGAI

2010-11. (1. ÉV)

2010-11- ERDEI ISKOLA (FILIP JÁNOS 6.ÉVF.)

2010-11-KARÁCSONY TÉMAHÉT (POLGÁR ZSUZSA – KALÓ BERNADETT 3.ÉVF.)

2010-11-SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁKAT FEJLESZTŐ MODUL (ÁRKI MÁRIA 1. ÉVF.)

2011-12. (2. ÉV)

2011-12-ERDEI ISKOLA (NÉMETH JÓZSEFNÉ – BÁLINT KLÁRA 5. ÉVF.)

2011-12-KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI PROJEKT (GERENCSÉR ANDRÁSNÉ 3. ÉVF.)

2011-12-SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MODUL ( TAKÁCS JUDIT 1. ÉVF.)

2012-13. (3. ÉV)

2012-13-A búzától a kenyérig 3 hetes project

2012-13-2.o A kompetencia fejlesztése a szövegértés szövegalkotás folyamatában

2012-13-Kompetencia fejlesztés matematika órán

2012-13-Szociális kompetenciafejlesztés 4. o. NÉMETH SÁNDORNÉ

2013-14. (4. ÉV)

Egészségpercek beszámoló

Szociális kompetenciák

 2014-15 (5. ÉV)

Szociális kompetencia fejlesztése az 1.a osztályban

Síppal, dobbal nádi hegedűvel (3 hetes projekt)