ersamus+ 2023-2024 KA122

Más? - Hogyan?

Iskolánk elkötelezett a nemzetközi együttműködések, Erasmus+ pályázati részvétel iránt. Több éve veszünk részt Európai Uniós pályázatokban, főleg stratégiai együttműködésekben. Úgy gondoljuk, hogy ezek a pályázatok, programok még vonzóbbá és eredményesebbé teszik iskolánkat, valamint ösztönzően hatnak a pedagógusok életpályájára. Előző KA1 pályázatunkban megtapasztalhattuk a külföldi tanfolyamok és iskolalátogatások motiváló hatását az egyénekre csakúgy, mint intézményünkre. A kollégáink számos hazai és külföldi tanfolyamon vettek részt, de tudásukat szeretnék szélesíteni hiszen az elmúlt években alapvető változásokat tapasztaltunk meg és új kihívásokkal szembesültünk. Intézményünk projektcsapata évek óta hatékonyan együttműködik az Erasmus+ pályázatok írásában és megvalósításában.

Célunk a pedagógusok digitális készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése, felkészülés a digitális oktatásra való átállásra. A tanórákon a gyermekek motiválásához új, korszerűbb eszközökre, technikákra van szükség. Az online oktatás egyre gyakoribb megjelenése pedig egészen más megközelítést, tudást igényel.

Célunk a pedagógusok digitális készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése, felkészülés a digitális oktatásra való átállásra. A tanórákon a gyermekek motiválásához új, korszerűbb eszközökre, technikákra van szükség. Az online oktatás egyre gyakoribb megjelenése pedig egészen más megközelítést, tudást igényel.

Olyan iskolát szeretnénk, ahol a nyelvtudás kiemelt érték. Idegennyelv tudásunkat szeretnénk ezért fejleszteni, mert az idegennyelvet oktató kollégák mellett csak néhányan kommunikálnak magabiztosan. A nyelvtanfolyamok és iskolalátogatások segíteni fogják a kollégák nyelvi fejlődését. A képzések után hatékonyabban tudjuk segíteni a nem magyar anyanyelvű tanulóinkat beilleszkedésük érdekében.

Szeretnénk kialakítani egy befogadóbb attitűdöt intézményünkben, ahol a közösségi értékek a befogadást, sokszínűséget és tisztességes bánásmódot tükrözik. Célunk, hogy a projektben résztvevők az elsajátított tudásukkal segítsék elő integrált tanulói közösségek kialakulását.

A három célkitűzésünknek megfelelően tanfolyamokra jelentkeztünk és három iskolalátogatáson vesz részt 4-4 tanár. Olyan intézményeket kerestünk, melyektől jó gyakorlatokat vehetünk át, vannak programjaik hátránnyal induló tanulók számára és/vagy a digitális oktatás terén élen járnak. 4-4 tanár látogat el három fogadó intézménybe- Belgiumba, Franciaországba és Spanyolországba.

A digitális készségek és kompetenciák folyamatos fejlesztése elengedhetetlen a 21. században. A projekt eredménye lesz, hogy felkészültebbek leszünk az online vagy hibrid oktatási formákra, a tanórák hatékonyabbak, érdekesebbek lesznek, így a tanulók motiváltabbá válnak. Az angol nyelvtanfolyamok elősegítik a kollégák nyelvtudásának fejlődését, melyet az iskolalátogatásoknál a gyakorlatban is alkalmazhatnak. A nyelvi és befogadást, erőszakmentességet támogató képzések jóvoltából hatékonyabban tudjuk segíteni nemcsak a magyar, de a nem magyar anyanyelvű diákok tanulmányait és beilleszkedését is. Ezen diákok jelenlétével iskolánk nemzetköziesítése egy újabb területtel bővül, melynek több pozitív hozadéka lehet. Tanulóink már kisgyerekkorban megtapasztalják a nyelvtudás pozitív hozadékát, megtanulják elfogadni a másságot, nyitottabbá válnak más kultúrák felé. A projekt lehetővé teszi, hogy folytassuk utunkat a minél szélesebb nemzetköziesítés felé.