pályázatok

Erasmus +

Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja. Az Erasmus+ program keretében a köznevelési-, illetve a köznevelés terén aktív intézmények szakmai fejlesztési céljaik elérése érdekében mobilitási (KA1) és partnerségi (KA2) projektek megvalósításához kérhetnek támogatást. Ezek a projektek tulajdonképpen intézményi tanulási formák, melyekben számos tanulási alkalom azonosítható.

A mobilitási pályázatokban a külföldi mobilitás a projekt fő eleme, a legfontosabb tanulási alkalom, s az összes többi projekttevékenység ennek előkészítését, illetve az ennek során szerzett tapasztalatok hasznosítását és terjesztését szolgálja. A partnerségi projektekben a partnerek együttműködésén, a projektmunkán van a hangsúly, a külföldi mobilitás ennek az együttműködésnek a támogatását szolgálja. 

Iskolánk nyertes Erasmus+ pályázatai

2015-2017 KA1 Gyorsabban, hatékonyabban, együttműködve

Fejlesztési tervünk öt évre szólt. Az öt év kiemelt fejlesztendő területe az SNI és/vagy hátránnyal induló tanulók integrálása, hatékony fejlesztése, felzárkóztatása és inkluzív oktatási környezet megteremtése.

2016-2018 KA2 Cyber Sensibility

2016. decemberben meghívást kaptunk egy új KA2-es pályázatba, melynek címe: Cyber Sensibility. A pályázat fő témája az Internet biztonság.

2019-2021 KA201 CO-PILOTS

2019 végén indult a kétéves, az Edirne-i, török pedagógiai intézet által koordinált stratégiai partnerségünk. Az együttműködés célja a digitális technikák minél szélesebb körű alkalmazásának elterjesztése az oktatásban.

2015-2017 KA2 My Everest, Your Molehill

Öt ország kultúráját ismerték meg a Városközponti Általános Iskola Mezőszeles diákjai. Az Erasmus+ program keretében 1-1 hetet töltöttek el Ausztriában, Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Törökországban. 

2018-2020 KA2 Don't Worry, Be Healthy

2018 őszén indult új KA2-es pályázatunk, melynek címe: Don’t Worry, Be Healthy. A pályázat fő témája az egészség. Iskolánk a pályázat koordinátora.

2023-2024 KA122 Más?- Hogyan?

Célunk a pedagógusok digitális készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése, felkészülés a digitális oktatásra való átállásra. A tanórákon a gyermekek motiválásához új, korszerűbb eszközökre, technikákra van szükség. Az online oktatás egyre gyakoribb megjelenése pedig egészen más megközelítést, tudást igényel.