egészség

Iskolaorvos és védőnő

Az iskolavédőnő tevékenységének köre:

Munkámat az alábbi jogszabályok alapján végzem:

126/1997 (IX.3.)NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról

2. 51/1997 (XII.18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról

3. 18/1998 (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Védőnő: Gál Eunika

Iskolanapok: szerda, csütörtök

Fogadóóra: szerda 14-15 óra között

E-mailpecsvedono.iskola2@gmail.com

Iskola-egészségügyi alapszűrések végzése (2,4,6,8 osztályokban):

 • testi fejlődés (súly, hossz, mellkörfogat),

 • pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés,

 • érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallás-8. osztályba audiolóigával egyeztetve),

 • mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások-orvossal közösen),

 • golyvaszűrés-orvossal közösen,

 • vérnyomásmérés.

A vizsgálatokon kiszűrt tanulókat iskolaorvoshoz, háziorvoshoz irányítjuk, majd gondozásba vétele és nyomon követése megtörténik.

 • A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése, regisztrálása.

 • Elsősegélynyújtás

 • Az orvosi vizsgálatok előkészítése

 • A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési, feladatok elvégzése.

 • A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése.

 • Részvétel az egészségtan oktatásában (elsősorban az alábbi témákban: az egészséggel kapcsolatos alapismeretek oktatása, személyi higiéné, egészséges életmód, betegápolás, elsősegélynyújtás, családtervezés, fogamzásgátlás, szülői szerep, csecsemőgondozás, szenvedélybetegségek megelőzése)

 • Egészségnap szervezésében illetve egészségnapokon való részvéttel

 • Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel.

 • Kapcsolattartás a szülőkkel (pl.:szülői értekezlet való részvéttel).

 • Pályaválasztás segítése

 • Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, ambuláns napló, szűrővizsgálati napló, védőoltások, veszélyeztetettek nyilvántartása stb.)

A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét az BAMKH Pécsi Járási Hivatal Népegészségügyi illetékes járási vezető védőnője látja el.