Első Comenius Pályázatunk 2005-2008

A projekt címe angolul és magyarul:

„From our schools to our Europe – through images of cultural identity, tradtions and diversity” Iskoláinktól a mi Európánkig – a kulturális identitás, hagyományok és többszínűség képein keresztül

Részt vevő országok: Magyarország, Egyesült Királyság (CROWN HILL COMMUNITY COLLEGE, LEICESTER ) Franciaország (COLLEGE DE LA ROBERTSAU, STRASBOURG)

 

 • Milyen módon kapcsolódott be az iskola az együttműködésbe? (előzmények röviden)

Iskolánk 2004. május hónap folyamán a budapesti Francia Intézet révén szerzett tudomást a Comenius partnerkereső szemináriumról, melyet 2004. november végén szerveztek a franciaországi Strasbourgban. A szeminárium témája az EU bővítése és az európai polgárságra nevelés volt. A Tempus Közalapítványhoz benyújtott iskolai pályázatot a részvételre elfogadták, így 2004. november 24-27 között iskolánk angol tanára találkozhatott a lehetséges partnerekkel. 16 ország 120 képviselője jött el a rendezvényre. A három napos program során a szervezők által előzőleg beosztott csoportok dolgozni kezdtek, és közösen kialakították céljukat, valamint a lehetséges tevékenységek ütemtervét. Iskolánk francia, angol és litván partnerekkel alakított ki kapcsolatot.

 

 • A projekt céljai

A projekt célja a kooperatív és projekt technikák alkalmazásának bővülése, a tanárok keresztképzettségének további erősödése, a kommunikációs képesség (mind a tanárok, mind a diákok tekintetében) fejlődése. Célunk volt az új információ és kommunikációs technológiák (IKT) kínálta lehetőségek alkalmazása, az informatikai írástudás fejlesztése, a használható – és valóban használt – nyelvtudás; más kultúrák megismerése, ami pozitív személyiség fejlesztő és motivációs erő is. A projekt célja volt iskolánk tanárainak és diákjainak lehetőséget biztosítani más kultúrák megismerésére, hogy a részt vevő iskolák diákjai jobban megérthessék mit jelent egy új Európa polgárának lenni. A tanároknak lehetőséget adni különböző pedagógiai módszerek megismerésére, tapasztalatok megosztására.

 

 • Milyen konkrét feladatokat látott el a magyar intézmény a projektben?

A Mezőszél Utcai Általános Iskola feladata a projekt első évében az első projekttalálkozó megszervezése és lebonyolítása volt 2005. októberében Pécsett. A program során az igazgatók, akik szintén eljöttek a találkozóra, megbeszélték az iskolákra kiható szükséges változtatásokat, a várható eredményeket. A tanárok részt vettek egy módszertani ötletbörzén, ahol megosztották egymással a különböző nemzetek oktatási tapasztalatait. Egyúttal megegyeztek abban, hogyan tudják hatékonyan irányítani és segíteni a diákok munkáját a projekt kivitelezése során. A diákok pedig – miután már szeptember folyamán felvették egymással a kapcsolatot email-ek segítségével – összeállították azt a kérdőívet, amelynek segítségével részletesen megismerkedhetnek egymás iskoláival és elkészíthették 2006 márciusáig a videofilmet.  

 

 • Milyen módon profitált az intézmény, valamint a diákok és a tanárok a projektmunkából?

Az iskola egészében tapasztalható lett a motiváltabb szemlélet azáltal, hogy megismerkedtünk a különböző országokban alkalmazott gyakorlattal és  bevezettünk új módszereket, ötleteket. Fejlődött a belső kommunikáció.

A tanároknak lehetőségük nyílt arra, hogy fejlesszék a saját készségeiket. Különösen az első projekttalálkozó szervezésekor, amikor a különböző országokból származó tanárokkal való találkozás során a szervezési, kommunikációs, problémamegoldó, előadói, módszertani készségeiket fejlesztették. Gyakorolhatták nyelvtudásukat.

A tanulók fejlesztették és alkalmazták nyelvtudásukat, növekedett a csapatmunkára való készségük és egy nemzetközi projektben való részvétel az iskolai élet iránt motiváltabbá tette őket.

A szülők érzékelték, hogy gyermekeik motiváltabbak és eredményesebbek lettek, amikor módjuk nyílt a gyakorlatban alkalmazni az iskolában megszerzett tudást.

Tevékenységek

 • A három iskola diákjai és tanárai email kapcsolatban álltak egymással.
 • Egy brosúra készítése az iskolánkról.
 • Egy közös honlapot hoztunk létre, ahol az iskolákról és a diákokról szóló bemutatkozásokat olvashattunk.
 • A honlapon megjelenő bemutatkozáshoz a diákok iskolánkban felmérést készítettek osztályonként kedvenc tanóráikról, könyveikről, érdeklődési körükről.
 • Kérdőívek kidolgozása a három iskola filmjéről, majd az eredmények kiértékelése.

Eredméyek

 • Honlap
 • Iskolát bemutató film
 • Kérdőívek az iskola bemutatkozó filmek alapján
 • Faliújság

 

 

 • A projekt hatása a projektben részt vevő intézményekre

A gyerekekben és tanárokban nagy érdeklődést váltott ki a tanév során amikor a különböző feladatokat teljesítették. A két külföldi iskolával való kommunikáció motivációs erőt jelentett. Oktatási oldalról a gyerekek egyre jobban hozzászoktak a projektben való munkához, nevelési oldalról pedig, sokat jelentett mind a gyerekeknek, mind a tanároknak a három kisfilm megismerése, hiszen teljesen más világot ismerhettek meg általuk. Különlegesnek számít, hogy az angol iskolában mennyire sokféle nemzetiségű és vallású gyerek és tanár dolgozik együtt. Ezt látva tudtuk a mi gyerekeink toleranciáját fejleszteni illetve a másság elfogadását erősíteni bennük.

 

tanárok a három iskolából a pécsi találkozón

 

kirándulás a pécsi találkozó alatt

 

„társasjáték” a tornateremben a pécsi találkozó alatt