TÁMOP 3.2.2

JÓ GYAKORLATOK – EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

  1. 1. “Egészségesen élni” (kompetencialapú, komplex program általános iskolában)
  • egyéni készségek fejlesztése
  • egészséget támogató környezet kialakítása
  • helyi közösségi erőforrások mobilizálása
  1. 2.A Jó gyakorlat tulajdonosa:VKI Mezőszél Utcai Iskola 7623 Pécs, Mezőszél utca 1.

Odrobina Zoltán igazgató  (VKI Mezőszél Utcai Általános iskola Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  , 06-72-512-475)

  1. 3. A megvalósítás helyszíne:

Dél-Dunántúl

Pécs

7623 Pécs, Mezőszél utca 1.

VKI Mezőszél Utcai Iskola

  1. 4. Alkalmazási területe

Kompetenciák: anyanyelvi (kommunikáció)

  • matematikai
  • természettudományos
  • problémamegoldó
  • szociális (együttműködés, tolerancia, kezdeményezőkészség)
  • digitális
  • esztétikai-művészeti
  • hatékony tanulás
  1. Az alkalmazási területek: általános iskola, 6-14 -ig
  2. A program célja:

J. Piaget : „ a személyes cselekvési sémák gondolkodási műveletekké válnak”.

  • az egészséghez szükséges tudás és készségek megszerzése
  • a cselekvésen alapuló egészségtudatos magatartás kialakítása
  • egészség- kockázati tényezők befolyásolása megelőzéssel
  • a helyi közösség erősítése az egészség, mint „érték és eszköz” érdekében – az egészég iránti felelősség, az egészséges életvitel megalapozása

Tanulóközpontú/gyermekközpontú tanulásszervezés és foglalkozások:

Témanap (forgatókönyv, eszköz- és erőforrásigény, szervezés, tapasztalatok)

Célcsoport: osztályoknak, napközis csoportoknak, évfolyamoknak ajánljuk

Hasznosíthatóság: kiválóan alkalmas az információ- gyűjtésre, mérlegelésre, adott témában

való elmélyülésre, kreativitásra, a kooperatív tanulási technikák alkalmazására, a tolerancia és az  együttműködés megtapasztalására

  • Zöldség-gyümölcs
  • Egészséges táplálkozás
  • Másképp főzni
  • A gerinc egészségéért
  • A mozgás öröme (családi program)
  • Sportnap
  • Felkészülés a felnőtt életre

Témahét (forgatókönyv, eszköz- és erőforrásigény, szervezés, tapasztalatok)

Célcsoport: napközis csoportok, felső tagozat vagy minden tanuló számára ajánljuk

Hasznosíthatóság: kiemelten alkalmas a diákoknak egymás megismerésére, a közös élményszerzésre, az együttgondolkodásra

kitűnő lehetőség a szülők, nagyszülők, testvérek bevonására

életmód és szemlélet-formálási lehetőség saját élményen keresztül

  • Művészet – Sport – Egészség
  • Mozduljunk

Projekt (forgatókönyv, eszköz- és erőforrásigény, szervezés, tapasztalatok

Célcsoport: az életkori sajátosságok figyelembe vételével minden tanuló

Hasznosíthatóság: probléma felvetés, körvonalazás, az aktuális helyzet felmérése, a kutatás, cselekvés

A tanulók mérhetik, érzékelhetik a változást a közös munka eredménye, produktuma kiindulópontja, indítója lehet a következő projektnek

  • Energiaegyensúly (életmód: táplálkozás – mozgás)

Kortárs oktatócsoport (szervezés, felkészítés, működtetés, tapasztalatok)

Célcsoport: 7 – 8. évfolyamos érdeklődő diákokkal ajánljuk megalakítani a csoportot, akik szívesen foglalkoznak társaikkal és a kisebbekkel

Hasznosíthatóság: kiválóan alkalmas személyiségfejlesztésre, az együttműködés, a problémamegoldás, a kommunikáció és a tolerancia fejlesztésére

  • Szelektív hulladékgyűjtés témában
  • Egészséges táplálkozás témában

 

A fejlesztés lépései:

  • osztályfőnöki órák témái
  • ételkóstolók
  • témanapok
  • iskolai Egészségkép elkészítése (teljes körű méréssel)
  • Egészségterv
  • belső továbbképzés
  • visszacsatolás az egészségképhez
  • témahét
  • Intézményi Egészségstratégia kidolgozása
  • intézményi stratégia és a programok megvalósítása

Újszerűsége:

Az összegyűlt tapasztalatok, az egymás mellett futó programok, kezdeményezések összerendezése, rendszerbe foglalása (Egészségstratégia).

A tantestületben a szervezeti kultúra fejlesztésének kiváló lehetősége a közös gondolkodás, szervezés, a közös élmény és a mérésekkel visszaigazolható változás.

Értékelés:

  • A programokban résztvevők száma, véleménye.
  • A mérhető mutatók változása.
  • Az emberi kapcsolatok változása
  1. 7. Referenciák:
  • Dán-magyar környezeti nevelési együttműködés (OM, KVM, Fővárosi Önk.)
  • Young Minds program (Universiti College of  Copenhagen, WHO Európai Regionális Központ)
  • Shape Up Europa program (Egészséges Városokért Alapítvány)
  • IDEFICS program (PTE Gyermekklinika)
  • Öko-Iskola (OFI, OM, KvVM)
  • „Hozd a formád Magyarország” (Egészséges Városok Szövetsége)
  1. 8. Humán-erőforrás igény:

Tapasztalataink szerint a téma iránt elkötelezett pedagógusokból munkacsoport

működése a leghatékonyabb.

A munkacsoport mellett

  • az osztályfőnökök
  • a diákönkormányzat segítő tanára
  • a napközis nevelők
  • a szakértőként bevonható szülők
  • a szervezéshez segítőként megnyerhető szülők
Eszközigény: az egyes programoknál megtalálhatók
 
10. Költségek:
 
11. Átvételi feltételek költségvetése:
 
12. A döntésre felhatalmazott személy: