Iskolapszichológiai ellátás

 

Mivel foglalkozik az iskolapszichológus?

Az iskolapszichológus az iskolában jelentkező tanulási eredményeket és az elvárt viselkedést befolyásoló nehézségek megelőzésében és megoldásában nyújt segítséget.

Az iskolapszichológus munkája a tanuló – pedagógus – szülő hármasával való szoros együttműködésen alapul.

Az iskolapszichológus segítségét kérheti:

  • szülő
  • pedagógus
  • tanuló


Fő tevékenységek:

tanórák látogatása, osztálystruktúra feltérképezése

a tanuló saját kérésére tanácsadás/beszélgetés biztosítása

a pedagógusok és/vagy szülők kérésére a tanuló pszichés állapotfelmérése, indokolt esetben pszichés megsegítése

pedagógusok számára egyéni és csoportos konzultáció, esetmegbeszélés az adott gyermeket érintő nehézségek kapcsán

szülők és hozzátartozók fogadása a tanulókkal kapcsolatos pszichológiai tanácsadás céljából

személyiségfejlesztő és a prevenciót szolgáló foglalkozások tartása osztályszinten, kiscsoportban, egyénileg is

preventív szűrések, mérések végzése

ismeretterjesztő előadások tartása szülőknek, pedagógusoknak

szülői értekezleten való részvétel

Az iskolapszichológus az alábbi problémákban nyújthat segítséget:

a gyermek tanulási problémával küzd, vagy hirtelen romlás következik be a tanulmányi teljesítményében

gyakoriak az iskolai konfliktusai, nehezen illeszkedik be

szorongásos tünetek

gyakori betegség esetén

önértékelési problémák

átélt trauma (pl. gyász) okozta érzelmi változások

válás helyzet okozta érzelmi nehézségek

gyermeknevelési kérdések, bizonytalanságok

pályaorientációs, tanulás-módszertani kérdések

Az iskolapszichológussal folytatott munka nem helyettesíti a terápiás

pszichológusi, illetve gyermekpszichiátriai megsegítést.

Amennyiben olyan probléma/nehézség merül fel, amely nem elsősorban iskolai jellegű, az iskolapszichológus segítséget biztosít a megfelelő szakemberhez kerülésben.

Az iskolapszichológusi konzultáció kezelése a szakmai etikai elvárásoknak megfelelő titoktartással és bizalommal történik.

Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskola